VNDICY.COM

Bàu Bàng quy hoạch 6 khu vực đô thị đến năm 2030

Theo quy hoạch vùng huyện Bàu Bàng (tỉnh bình Dương), đến năm 2030 trên địa bàn huyện phát triển 6 khu đô thị. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2020-2025 huyện Bàu Bàng có 1 đô thị loại IV là đô thị Lai Uyên (hiện là đô thị loại V) và thành lập 1 đô thị mới loại V là đô thị Lai Hưng.

Trong đó, thị trấn Lai Uyên là trung tâm huyện lỵ. Giai đoạn sau năm 2025 huyện Bàu Bàng có thêm 1 đô thị loại IV là đô thị Lai Uyên, 1 đô thị loại V là đô thị Lai Hưng và 1 đô thị mới loại V là đô thị Long Nguyên.

Khu đô thị trung tâm hiện hữu là trung tâm chính trị – hành chính, trung tâm dịch vụ của huyện Bàu Bàng và là trung tâm công nghiệp của khu vực phía Bắc huyện Bàu Bàng phân bố chủ yếu thị trấn Lai Uyên và một phần đô thị Lai Hưng, hạt nhân là thị trấn Lai Uyên, dự kiến trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2020-2025.

Các khu đô thị còn lại của Bàu Bàng là:

  • Khu đô thị công nghiệp Cây Trường;
  • Khu đô thị Khoa học công nghệ;
  • Khu đô thị Lai Hưng;
  • Khu đô thị Long Nguyên;
  • Khu đô thị công nghiệp phía Đông thuộc địa bàn xã Hưng Hòa.
Rate this post

Trả lời

You have to agree to the comment policy.