VNDICY.COM

Bình Dương hỗ trợ 1.5 triệu đồng cho người bán vé số trong dịch Covid 19

UBND tỉnh Bình Dương ra Văn bản số 3294/UBND-VX ngày 16/07/2021 về việc chủ trương hỗ trợ đối tượng bán vé số lưu động trên địa bản tỉnh Bình Dương.

Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương chi hỗ trợ cho đối tượng bán vé số lưu động với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (hưởng một lần theo như Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

Bình Dương chủ trương hỗ trợ đối tượng bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương chủ trương hỗ trợ đối tượng bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh.

Nguồn hỗ trợ từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương. UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đối tượng bán vé số lưu động trên địa bàn gửi về Sở Lao động – thuong binh và Xã hội để rà soát kiểm tra danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ. 

Trong thời gian tới, Sở LĐTBXH sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để đạt hiệu quả thiết thực.

Theo Vndicy.vn

4.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

You have to agree to the comment policy.