VNDICY.COM

Bình Phước có bao nhiêu khu công nghiệp ?

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong giai đoạn 2020-2030, tỉnh sẽ thành lập 4 khu công nghiệp và mở rộng 3 khu công nghiệp.

4 Khu công nghiệp được thành lập mới là :

  • Khu công nghiệp Ledana tại Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Hoa Lư (425ha),
  • Khu công nghiệp Hoa Lư tại KKT cửa khẩu Hoa Lư (348ha),
  • Khu công nghiệp V.com tại KKT cửa khẩu Hoa Lư (300ha), đều thuộc huyện Lộc Ninh
  • Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị Đồng Phú (6.317ha) thuộc huyện Đồng Phú.

3 Khu công nghiệp được mở rộng là :

  • Khu công nghiệp Minh Hưng III (577,63ha) thuộc huyện Chơn Thành
  • Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (317ha) thuộc huyện Đồng Phú
  • Khu công nghiệp Nam Đồng Phú (480ha) thuộc huyện Đồng Phú.

Các Khu công nghiệp sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập, miễn giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị; hỗ trợ đầu tư giao thông kết nối, điện, cấp nước, xử lý chất thải…

Tỉnh Bình Phước hiện có 13 Khu công nghiệp (theo Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Phước) được đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư 334 dự án thứ cấp (trong đó 232 dự án đầu tư nước ngoài, 102 dự án đầu tư trong nước), 171 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho 66.200 lao động.

Xem danh sách Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Duan24h.net)

Rate this post

Trả lời

You have to agree to the comment policy.