Search
Last updated on 17/07/2024 at 07:43 PM

Cá nhân kinh doanh bất động sản có thể chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn hộ mỗi năm

Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ
Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được phép bán, chuyển nhượng, cho thuê tối từ 3 – 5 nhà ở hoặc căn hộ chung cư trong 1 năm.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.

Trước đó, tại Luật Kinh doanh bất động sản, khoản 3 Điều 9 quy định: Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tại Dự thảo Nghị định lần này, Bộ Xây dựng đề xuất quy định chi tiết về vấn đề định lượng đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Theo đó, Bộ Xây dựng đưa ra 3 phương án như sau:

Phương án 1: Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ gồm: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 03-05 nhà ở hoặc 03-05 căn hộ chung cư, trong 01 năm (12 tháng);

Hoặc cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 05-10 công trình xây dựng hoặc 05-10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 01 năm (12 tháng).

Phương án 2: Cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ gồm các cá nhân:

Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 1.000m2 đến 2.000m2 đất tại khu vực đô thị; Hoặc có diện tích từ 3.000m2 đến 5.000m2 đất tại khu vực nông thôn; Từ 1.000m2 đến 2.000m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở; từ 3.000m2 đến 5.000m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.

Phương án 3, Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ gồm: Cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có nguồn gốc là nhà ở, công trình xây dựng được nhận thừa kế.

Cá nhân bán, cho thuê mua nhà ở có nguồn gốc là nhà ở tình nghĩa, nhà ở tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tặng cho.

Như vậy, nếu muốn kinh doanh bất động sản vượt các tiêu chí nêu trên, cá nhân có thể sẽ phải thành lập doanh nghiệp.

Theo Anninhthudo

5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
Email
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dark mode
LẤY MÃ GIẢM GIÁ 50%  

Nhấn vào nút SHOPEE để lấy mã
mua hàng giảm giá, voucher, freeship hôm nay

GIÁ RẺ NHẤT | FLASH SALE | MỚI LÊN SÀN