VNDICY.COM

Đề án xây dựng TP Bến Cát và TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trong kết luận và chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Bình Dương tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 12/04/2021 đã thống nhất đồng ý chủ trương xây dựng đề án thành lập Thành phố Bến Cát và Thành phố Tân Uyên, nội dung văn bản như sau :

Tại cuộc họp Tỉnh ủy ngày 12/04/2021, sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố Tân Uyên và Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Báo cáo số 551/BC-VPUB ngày 12/04/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) cùng ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thường trực tỉnh ủy thống nhất như sau :

  1. Đồng ý chủ trương xây dựng đề án thành lập Thành phố Bến Cát và Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như báo cáo của ban cán sự đảng UBND tỉnh.
  2. Giao ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Văn bản số 73-TB/TU ngày 14/04/2021 được chia sẻ trên mạng
Văn bản số 73-TB/TU ngày 14/04/2021 được chia sẻ trên mạng
4.7/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

You have to agree to the comment policy.