VNDICY.COM

Người dân có quyền xem chuyên đề, kế hoạch làm việc của CSGT ?

Liên quan  về thắc mắc “người dân có được kiểm tra chuyên đề làm việc của cảnh sát giao thông (CSGT) hay không ?”, Vndicy.com tổng hợp một số ý theo quy định hiện hành về vấn đề này như sau :

Người dân có quyền yêu cầu xem chuyên đề, kế hoạch của CSGT hay không ?

Nhiều người có yêu cầu này là bởi tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 67/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quy định kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên là nội dung bắt buộc phải công khai.

Tuy nhiên, tại Điều 6 Thông tư 67  có quy định về 05 kênh công khai kế hoạch, chuyên đề để người dân có thể xem như sau :

  1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.
  2. Đăng Công báo.
  3. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.
  4. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
  5. Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể xem kế hoạch, chuyên đề qua 05 “kênh” trên, vì vậy người dân khi bị dừng xe kiểm tra hành chính không có quyền yêu cầu CSGT cho xem chuyên đề.

4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện kiểm tra

Theo nội dung Thông tư 65/2020/TT-BCA có hiệu lực thì chỉ có 04 trường hợp sau (Điều 16) :

– Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

– Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Các trường hợp CSGT được phép dừng xe người tham gia giao thông
Các trường hợp CSGT được phép dừng xe người tham gia giao thông

– Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

– Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, nếu không có (nghi ngờ) hành vi vi phạm (về giao thông hoặc vi phạm pháp luật khác), CSGT chỉ được dừng xe kiểm tra khi có kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề.

4.4/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

You have to agree to the comment policy.