VNDICY.COM

Sơn La : Người kinh doanh Lan đột biến phải đăng ký, kê khai và nộp thuế

Cục thuế tỉnh Sơn La đã có thông báo số 463/TB-CT ngày 17/03/2021 về việc yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hoa Phong Lan đột biến gen đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Thông báo nêu rõ: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Sơn La có các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoa Phong Lan đột biến gen có giá trị lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Cục Thuế tỉnh Sơn La, Chi cục Thuế khu vực các huyện, thành phố chưa nhận được hồ sơ đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh hoa Phong Lan đột biến gen.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế, các chính sách thuế, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Sơn La yêu cầu các tổ chức, cá nhân có giao dịch, kinh doanh hoa Phong Lan đột biến gen thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với cơ quan Thuế.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế, qua kiểm tra, phát hiện có giao dịch, kinh doanh hoa Phong Lan đột biến gen sẽ truy thu và xử phạt theo Pháp luật Thuế hiện hành.

Rate this post

Trả lời

You have to agree to the comment policy.