VNDICY.COM

Vì sao ông Đinh La Thăng chỉ chấp hành 30 năm tù sau 4 vụ án ?

Sau 4 vụ án Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt tổng cộng 52 năm tù, nhưng chỉ chấp hành 30 năm tù, tại sao lại như vậy ??

Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam thì hiện nay pháp luật Việt Nam quy định có 7 hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn (mức án tù có thời hạn cao nhất là 30 năm); Tù chung thân; Tử hình.

Trong đó, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về hình phạt tù có thời hạn như sau:
Trong trường hợp một người phạm nhiều tội thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc của Bộ luật hình sự. Việc tổng hợp hình phạt sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015.

Như vậy do tất cả các vụ án mà ông Đinh La Thăng bị kết án thì ông này chỉ bị tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn. Bởi vậy căn cứ vào quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 thì tòa án tổng hợp hình phạt sẽ không quá 30 năm tù (dù ông này có bị xét xử bao nhiêu lần, bao nhiêu lần bị kết tội đi chăng nữa).

Điều 56. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4.7/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

You have to agree to the comment policy.